Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu video hướng dẫn quản lý phân bổ công cụ dụng cụ trên phần mềm Misa. Hướng dẫn cách khai báo, cách tính phân bổ công cụ dụng cụ trong Misa mới nhất.

Phân hệ Công cụ dụng cụ trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý được số lượng và giá trị của từng CCDC chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng. Theo dõi được sự biến động tăng, giảm CCDC do mua sắm thêm, báo mất, báo hỏng, điều chuyển và quản lý việc phân bổ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đồng thời cung cấp hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho việc quản lý CCDC sử dụng tại doanh nghiệp.

Xem thêm:

Video hướng dẫn quản lý CCDC chi tiết

Hướng dẫn cụ thể:

Đầu vào:

Chứng từ ghi tăng CCDC

Chứng từ điều chỉnh CCDC

Chứng từ điều chuyển CCDC

Bảng tính phân bổ CCDC

Chứng từ báo hỏng CCDC

Chứng từ ghi giảm CCDC

Các tính năng chính:

Cho phép quản lý CCDC đầu kỳ chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng

– Khai báo và theo dõi CCDC chưa phân bổ hết giá trị vào chi phí sản xuất, kinh doanh tại các kỳ kế toán trước
– Theo dõi CCDC chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng trong trường hợp nhiều phòng ban, bộ phận cùng sử dụng một CCDC
– Doanh nghiệp có thể lựa chọn kiểu phân bổ phù hợp với giá trị và thời gian sử dụng của từng CCDC: Phân bổ 1 lần, Phân bổ 2 lần, Phân bổ nhiều lần…
– Theo dõi giá trị CCDC chưa được phân bổ, số kỳ phân bổ còn lại của CCDC, giá trị CCDC phân bổ cho từng kỳ kế toán…

Cho phép quản lý CCDC biến động trong kỳ chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng

– Ghi tăng CCDC trong các trường hợp: Xuất kho CCDC đưa vào sử dụng hoặc mua CCDC sử dụng ngay tại các bộ phận, phòng ban …
– Điều chuyển CCDC khi có sự thay đổi bộ phận, phòng ban sử dụng: khi đó chi phí còn lại chưa phân bổ của CCDC sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ chi tiết theo phòng ban, bộ phận mà CCDC được điều chuyển đến
– Điều chỉnh lại giá trị CCDC trong các trường hợp: đánh giá lại, sửa chữa lớn làm tăng giá trị của CCDC, lắp thêm bộ phận CCDC, tháo dỡ bộ phận CCDC
– Khai báo số lượng và giá trị CCDC báo mất, báo hỏng chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận
– Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý các CCDC đã thanh lý, báo mất, báo hỏng hoặc hết giá trị sử dụng, chương trình cho phép ghi giảm các CCDC này đồng thời phân bổ toàn bộ giá trị còn lại của CCDC bị ghi giảm vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ghi giảm
– Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ đang sử dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo từng bộ phận, phòng ban sử dụng, hoặc phân bổ chi tiết cho từng Hợp đồng, Đối tượng tập hợp chi phí… (bổ sung thêm)

Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công. Nếu bạn có nhu cầu tham gia lớp học kế toán thực hành thực tế trên phần mềm Misa, hãy tham khảo: https://daotaoketoanhn.edu.vn/khoa-hoc-ke-toan-may-105/

Chúc các bạn thành công!