Các bạn là sinh viên năm cuối sắp ra trường, các bạn đang băn khoăn về việc tìm công ty thực tập? Các bạn đang lo lắng về quy trình thực tập?

sinh vien nam cuoi e1617872573342 Quy trình làm báo cáo thực tập kế toán

Trước tiên cần tìm công ty để thực tập thường có 2 cách:

  • Nhờ người quen giới thiệu
  • Tự mình đi xin cái này phụ thuộc vào một chút may mắn nữa

Nói chung là chỗ nào cũng được, miễn là phải phù hợp với chuyên ngành, và có điều kiện để tìm kiếm thông tin, tài liệu cần thiết là được.

Sau khi được thực tập kế toán tại công ty rồi, bạn cần tìm hiểu thông tin về công ty đó, trong trường hợp không được cung cấp số liệu bạn nên tìm đến các mẫu có sẵn của các anh chị năm trước để tham khảo và học hỏi cách viết.

Khi thực tập tại công ty bạn cần thu thập các vấn đề chính sau:

Quy trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện trong thời gian 1-3 tháng theo các quy trình như sau: Sinh viên đủ điều kiện làm báo cáo thực tập theo quy định sẽ tiến hành thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các bước sau:

  • Bước 1 : Lập đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệpSinh viên gặp trực tiếp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn, định hướng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và thống nhất tên đề tài.
  • Bước 2 : Thực tập làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau khi đề cương chi tiết được chấp nhận, sinh viên dựa trên đề cương đó tiến hành thu thập số liệu, tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn;

Trong khoảng 25% thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu sinh viên thay đổi đề tài thì cần thực hiện theo qui trình:

a. Sinh viên làm đơn gửi giảng viên hướng dẫn.

b. Trong 1 tuần sau khi nhận đơn, giảng viên hướng dẫn xem xét và cho ý kiến: nếu đồng ý thì giảng viên hướng dẫn trình khoa đào tạo ra quyết định giao đề tài mới và thực hiện theo quỹ thời gian còn lại của kế hoạch làm báo cáo thực tập tốt nghiệp; nếu không đồng ý thì giảng viên hướng dẫn giải thích cho sinh viên biết và sinh viên tiếp tục thực hiện đề tài ban đầu đã giao.

  • Bước 3: Hoàn chỉnh và nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kết thúc thời hạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải nộp khoa : bản báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập.

Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!