Để hỗ trợ người nộp thuế khi quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế Hà Nội cũng như Cục thuế TPHCM lưu ý một số chính sách thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (TLTC) giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện đúng khi quyết toán thuế TNCN, tránh những sai sót không đáng có. 

cucthueHN

Cán bộ Cục thuế Hà Nội giúp người nộp thuế rà soát hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2016 chậm nhất là ngày 31/3/2017

1. Lưu ý cách tính thu nhập chịu thuế, giảm trừ, khấu trừ

Theo Cục Thuế Hà Nội, thu nhập chịu thuế từ TLTC được xác định bằng tổng số TLTC, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất TLTC mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ TLTC là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Các khoản được giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ gia cảnh bản thân là 9 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng); Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện; Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cục Thuế Hà Nội lưu ý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định trước khi trả thu nhập và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế  theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ (trừ cá nhân ủy quyền quyết toán thuế).

Cách khấu trừ như sau: Khấu trừ theo biểu lũy tiến: đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên (kể cả trường hợp nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng và trường hợp ký hợp đồng trên 3 tháng tại nhiều nơi); Khấu trừ thuế theo tỷ lệ 20%: đối với cá nhân không cư trú; Khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%: đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức TNCT của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Khi các tổ chức thực hiện quyết toán thuế thu nhập từ TLTC phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Với trường hợp quyết toán thuế cá nhân, cá nhân chỉ phải quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ. Cục Thuế Hà Nội lưu ý, cá nhân tự tính số thuế phải nộp tương ứng với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm, đối chiếu với số thuế đã khấu trừ để xác định phải nộp thêm hay được hoàn để quyết toán hoặc ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thuế thay nếu thuộc đối tượng được ủy quyền.

>> Tham khảo: Khóa học kỹ năng quyết toán thuế

>> Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Khi thực hiện quyết toán thuế, người nộp thuế cần phải lưu ý nơi nộp hồ sơ do mỗi trường hợp sẽ có một đơn vị tiếp nhận hồ sơ khác nhau.

Đối với tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. Đối với cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ TLTC trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Riêng với trường hợp cá nhân có thu nhập từ TLTC từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ QTT như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế  tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu; Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở tổ chức nào hoặc có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Đối với cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn 1 nơi cư trú để thực hiện quyết toán.

Người nộp thuế cần lưu ý, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2016 chậm nhất là ngày 31/3/2017. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!