Kế toán Hà Nội giới thiệu một số bài tập kế toán công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, mời các bạn tham khảo: Bài tập 1: Công ty A mới thành lập vào ngày 1/1/2020, trong giai đoạn trước khi bắt đầu mua hàng hóa và thuê văn phòng để bán hàng