Bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ lại bảng lương công chức mới nhất, áp dụng từ ngày 01/07/2023 Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày