Báo cáo tài chính 2015

Khóa học lập BCTC và quyết toán thuế

Trung tâm kế toán Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học dạy lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế trực tiếp trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp.  Hiện tại có rất nhiều kế toán làm tại các Doanh nghiệp còn đang lúng túng chưa tự tin lên được BCTC và

Hạn nộp BCTC 2015 được gia hạn đến 4/4/2016

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015. Tổng cục thuế vừa thông báo gia hạn thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 cụ thể như sau: Tháng 03/2016, Người nộp thuế thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài

Những doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán bctc

Trong bài viết này, Trung tâm Kế toán Hà Nội giới thiệu cho các bạn những doanh nghiệp bắt buộc phải kiếm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế, nhà nước để tránh bị phạt. Căn cứ pháp lý: ( Luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12; Nghị định 17/2012/NĐ – CP; Công văn

DMCA.com Protection Status