Báo cáo tài chính 2016

16 lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính 2016

Thời điểm này các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thiện, lập báo cáo tài chính gửi lên cơ quan thuế. Các bạn cần chú ý 16 lưu ý dưới đây trước khi lập BCTC cho doanh nghiệp mình để làm đúng, làm đủ nhé! 16 lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính

25 lưu ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2016

Mùa báo cáo tài chính 2016 đã đến, chỉ còn hơn 1 tháng nữa để các doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo tài chính với cơ quan thuế. Vậy các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để báo cáo lên cơ quan thuế chưa? Bài viết dưới đây Tập đoàn Kế toán Hà Nội sẽ

DMCA.com Protection Status