Trong phần này trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn thực hành kế toán trên phân hệ hợp đồng phần mềm Misa. Hướng dẫn cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng mua, hợp đồng bán. – Phân hệ Hợp đồng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết