Thời hạn nộp BCTC sắp đến, những doanh nghiệp thành lập một thời gian nhưng không phát sinh gì vẫn phải nộp báo cáo thuế trắng, báo cáo tài chính trắng. Bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện và phân tích các rủi ro nếu