Bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu đến bạn đọc 02 cách tính nhanh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng. Nếu thu nhập từ tiền lương vượt mức giảm trừ gia cảnh thì bạn phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là 02 cách tính số