Cách tính thuế TNDN

Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN. Mời các bạn chú ý theo dõi: Để làm được phụ

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 2017

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý mới nhất 2017 dựa trên luật thuế TNDN sửa đổi mới nhất hiện hành năm 2017- TT 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính hiện nay. Theo quy định Hiện hành về thuế

DMCA.com Protection Status