Kế toán Hà Nội trân trọng gửi đến các bạn 06 thông tin nổi bật mà dân Kế toán buộc phải biết sẽ diễn ra trong tháng 4/2018 này: Văn bản pháp luật liên quan đến 06 thông tin này 1. Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng Thông tư