Hỏi: Trong đợt dịch Covid 19, công ty tôi có phát sinh một số khoản chi mua nước khẩu trang, nước sát khuẩn tay, một số phụ kiện bảo hộ và chi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên để phòng ngừa lây nhiễm vi rút Covid-19. Vậy những khoản chi trên có được trừ thuế? Đề