Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 nội dung chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán số 17 ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. >>

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

Kế toán Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn nội dung chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay. Chuẩn mực kế toán số 16 ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy định chung 01.

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng, ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nội dung của chuẩn mực này. Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác. Chuẩn mực kế toán này ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn nội dung của chuẩn

Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh (p2)

Ở bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội tiếp tục gửi đến các bạn Phần 2 của chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh >> Xem lại phần 1 TẠI ĐÂY Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả hoặc nợ

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái (ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nội dung chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán số 8 – Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực kế toán số 8 trong hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh. (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính). Kế toán Hà Nội xin

Chuẩn mực kế toán số 7 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán số 7 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết. (Ban hành và công bố theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính). Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn nội dung của chuẩn

Chuẩn mực kế toán số 6 – Thuê tài sản

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu chuẩn mực kế toán số 6 – Thuê tài sản quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản. Chuẩn mực số 6 ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC

Chuẩn mực kế toán số 5 – Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 5 – Bất động sản đầu tư, ban hành theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem thêm: Khóa học kế toán xây dựng Lớp học kế toán thực hành tại Hải Phòng Quy định chung  01. Mục đích của

DMCA.com Protection Status