Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán số 4 – Tài sản cố định vô hình p2

Trong bài viết trước, Kế toán Hà Nội đã giới thiệu đến các bạn chuẩn mực kế toán số 4 phần 1 trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến phần tiếp theo của chuẩn mực kế toán số 4 – Tài sản

Chuẩn mực kế toán số 4 – Tài sản cố định vô hình

Trung tâm kế toán Hà Nội tiếp tục gửi đến bạn đọc chuẩn mực kế toán số 4 trong hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực về tài sản cố định vô hình, ban hành và cong bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ

Chuẩn mực kế toán số 3 – Tài sản cố định hữu hình

Trong bài này Kế toán Hà Nội tiếp tục gửi tới các bạn chuẩn mực kế toán số 3 – tài sản cố định hữu hình trong hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực số 3 này ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001

Chuẩn mực kế toán số 1 – Chuẩn mực chung

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên chuẩn mực kế toán đầu tiên, chuẩn mực kế toán số 1 – chuẩn mực chung trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực số 01 - CHUẨN MỰC CHUNG  (Ban hành và công bố theo Quyết định

Sự hoà hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu đến các bạn bài phân tích: Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế – Thực trạng, nguyên nhân và định hướng phát triển – Tác giả: PGS.TS Võ Văn Nhị & Ths. Lê Hoàng Phúc Chuẩn mực

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Hệ thống chuẩn mực kế toán ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp

DMCA.com Protection Status