Công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện, quy trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất Việt Nam hiện nay. Nhưng bạn đã biết điều kiện cũng như quy trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên hiện nay bao gốm những gì? Công ty Thành Gia Luật sẽ trả lời tất cả những thắc mắc

Tìm hiểu về công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty

DMCA.com Protection Status