Trong tháng 05/2023 sắp tới, doanh nghiệp cần tiến hành những công việc về nhân sự, kế toán nào? Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội xin chia sẻ các công việc kế toán cần làm trong tháng 5/2023 1. Các công việc kế toán phải làm trong tháng 5/2023 1.1 Khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 4/2023 Doanh