Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội với đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, đã có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đang làm kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế cho hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.