Công ty, doanh nghiệp bạn trực thuộc chi cục thuế quận Hai Bà Trưng; sắp đến kỳ nộp báo cáo tài chính 2018 nhưng công ty bạn chưa an tâm về báo cáo tài chính, chưa an tâm về sổ sách chứng từ của công ty ? Công ty bạn đang cần thuê dịch vụ