Mùa báo cáo tài chính 2018 đang đến, công ty bạn chưa an tâm về báo cáo tài chính, chưa an tâm về sổ sách chứng từ của công ty ? Công ty bạn trực thuộc chi cục thuế quận Hoàng Mai đang cần thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm giá