Chuẩn bị đến kỳ phải nộp báo cáo tài chính cuối năm 2018 công ty bạn chưa tìm được đơn vị làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín chuyên nghiệp? Công ty, doanh nghiệp bạn  trực thuộc chi cục thuế quận Tây Hồ đang lo lắng với một mớ hóa đơn sổ sách chứng