Căn cứ để xác định lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là vốn điều lệ hay vốn đầu tư? Thuế môn bài 2017 đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài Thuế môn bài doanh nghiệp 100% vồn nước ngoài Căn cứ vào Điều 2