Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nguyên tắc kế toán tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào. Bài viết này Kế toán Hà Nội giúp bạn hiểu nguyên tắc kế toán tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 mới nhất. 1. Nguyên tắc kế toán tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Theo quy định

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009. Quy định xác định doanh  nghiệp vừa và nhỏ mới nhất 2018 Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh

Định nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

Hiện nay loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế Việt Nam. Vậy thế nào là doanh nghiệp “vừa và nhỏ”. Bài viết này kế toán Hà Nội giúp bạn các tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP.

DMCA.com Protection Status