Bạn có biết pháp luật về  kế toán quy định các trường hợp không được làm kế toán là những đối tượng nào không? Trong bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bạn những đối tượng không được làm kế toán nhằm đảm bảo người làm kế toán có