Hướng dẫn hạch toán tờ khai lệ phí thuế môn bài theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất của Bộ tài chính. Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC Lệ phí môn bài  là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp lệ phí