Hạch toán TT133

Hạch toán tài khoản 138 – Phải thu khác theo TT 133

Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 138 khoản phải thu khác theo Thông tư 133. Cách hạch toán khoản chi hộ, ủy thác xuất – nhập khẩu, tài sản thiếu chờ xử lý, hạch toán tiền lãi cho vay, tiền đặt cọc, ký cược… I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 138

Hạch toán Phải thu nội bộ tài khoản 136 Thông tư 133

Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 136 theo Thông tư 133, cách hạch toán phải thu nội bộ như: Hạch toán khi xuất hàng cho chi nhánh, khi cấp vốn kinh doanh cho nhánh, kết cấu, nội dung Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ Phải thu nội bộ là

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ tài khoản 133 TT133

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – Tài khoản 133 theo thông tư 133. Mời các bạn tham khảo. Thuế GTGT được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào của những vật tư, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định, … mà cơ

Hạch toán phải thu của khách hàng tài khoản 131 TT 133

Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách hạch toán định khoản tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133. Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải

Hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 thông tư 133

(Daotaoketoanhn.edu.vn)- Kế toán Hà Nội hướng dẫn bạn cách định khoản hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133, cách hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kết cấu nội dung Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ

Hạch toán chứng khoán kinh doanh tài khoản 121 theo thông tư 133

Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo thông tư số 133 I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 121 – CHỨNG KHOÁN KINH DOANH. Tại điều 14 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh phải tuân thủ một

Hạch toán tiền gửi Ngân hàng tài khoản 112 theo thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – Tài khoản 112, hạch toán gửi tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền gửi ngân hàng, các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp So sánh tài khoản 112 -­ Tiền gửi Ngân hàng trong thông tư 133/2016/TT-BTC với thông

Cách hạch toán tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 133

(Daotaoketoanhn.edu.vn) – Hướng dẫn cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111, hạch toán tiền mặt, ngoại tệ nhập quỹ, hạch toán xuất quỹ tiền mặt, Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, doanh thu khi bán hàng …theo Thông tư 133 So sánh tài khoản 111 – Tiền mặt trong thông

Cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả

Việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… Tuỳ từng trường hợp mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả trong các trường hợp: Trả lãi vay theo định kỳ; Trả trước

DMCA.com Protection Status