Trung tâm kế toán Hà Nội chi nhánh Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội liên tục khai giảng, tuyển sinh lớp học chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp. Học xong được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định của Bộ