Nhằm đáp ứng nhu cầu cho các bạn học viên muốn đi học các lớp kế toán thực hành thực tế, làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính nhưng không thể đi học trực tiếp tại trung tâm. Kế toán Hà Nội Group triển khai lớp học kế toán thực tế online. Chỉ cần