Học kế toán trên Excel

Một số lỗi phổ biến trong Excel

Khi sử dụng hàm trong excel bạn không tránh khỏi các lỗi khi làm sai công thức. Sau đây Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu một số lỗi thường gặp trong Excel và hướng dẫn cách khắc phục cho các bạn.  1. #N/A Lỗi dữ liệu Lỗi #N/A Giá trị trả về không tương

Cách ghi sổ Nhật ký chung trên Excel

Ghi sổ Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sô Nhật ký

Các hàm thường dùng trong Excel

Kế toán trên Excel rất đa dạng, với rất nhiều các hàm, bảng biểu. Dưới đây, Kế toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel Các hàm thường dùng trong Excel kế toán: 1. Hàm Vlookup Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Video hướng dẫn tự học kế toán trên Excel

Làm kế toán trên Excel là công việc thường xuyên, cần thiết của người kế toán. Bạn chưa có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với các số liệu, bảng biểu trên Excel và muốn tự học thêm những kiến thức này. Trung tâm kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn video hướng

DMCA.com Protection Status