Tập đoàn Kế toán Hà Nội chi nhánh Hà Đông liên tục khai giảng các lớp học chứng chỉ kế toán tổng hợp, lớp học chứng chỉ kế toán thuế, lớp học chứng chỉ kế toán máy tại Hà Đông uy tín, chất lượng. Không những được cấp chứng chỉ kế toán thực hành cuối