Ngày 12/06/2022 Tổng cục thuế ra thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.5 bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP Tải HTKK 4.8.5 ngày 12/6/2022 cập nhật giấy gia hạn nộp thuế và tiền