Hỏi: Em đang làm báo cáo tài chính năm 2016 nhưng phát hiện ra báo cáo tài chính năm 2015 kế toán trước làm sai rất nhiều nên không lấy số cuối kỳ chuyển sang năm 2016 được. Vậy giờ em làm lại báo cáo 2015 và nộp lại có được không ạ? Có phải