Mặc dù việc nộp tờ khai thuế qua mạng đã quen thuộc với các bạn kế toán. Tuy nhiên kê khai trực tuyến qua mạng và trực tiếp thì nhiều bạn lại chưa từng thực hiện. Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua