Kế toán kho

Tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ

Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ… Mời các bạn theo dõi: Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc (giá thực tế) quy

Tính giá xuất kho theo phương pháp giá đích danh

Ở bài viết trước các bạn đã được cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách tính giá xuất kho hàng bán theo phương pháp giá đích danh và ví dụ cụ thể! Để xác định giá thực

Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền

Trong bài viết này KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn cách tính giá xuất kho hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền. Mời các bạn theo dõi: >> Tính giá xuất kho phương pháp nhập trước – xuất trước Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của

Tính giá xuất kho phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Theo chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho thì chúng ta có các phương pháp tính giá trị hàng xuất kho như sau: Phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp tính theo giá đích danh. Phương pháp nhập trước, xuất trước. Phương pháp nhập sau, xuất trước. Sau đây KẾ TOÁN

Cách tính giá trị nhập kho hàng hóa, NVL, CCDC…

Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn các phương pháp tính tính giá nhập kho hàng hóa, hàng nhập khẩu, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể (giá gốc): Giá nhập kho = Trị giá mua hàng hoá + chi phí mua hàng

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho là gì? Kế toán Hà Nội hướng dẫn tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau: phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước. Việc những loại hàng hóa giống nhau nhưng được mua với những mức giá

Hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL

Bạn làm kế toán, khi kiểm kê phát hiện hàng hóa, CCDC, NVL, thành phẩm bị thừa, thiếu nhưng chưa biết xử lý thế nào? Công ty Kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, CCDC, NVL, thành phẩm. 1. Biện pháp hạch toán khi kiểm kê

Hướng dẫn hạch toán nhập kho thành phẩm sản xuất

Hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm thực tế khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê bên ngoài gia công, chế biến. Mời các bạn theo dõi. Thành phẩm là những sản phẩm đã hoàn thành sau khi kết thúc quá trình chế biến do các bộ

Hướng dẫn hạch toán hàng bán thẳng không nhập kho

Trong thực tế thì trong kinh doanh thương mại, hàng hóa khi mua về không nhập kho mà bán thẳng cũng khá phổ biến. Vậy hạch toán định khoản này như thế nào? Bài viết này trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán hàng bán thẳng không nhập kho.

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn GTGT về sau

 Bạn là nhân viên kế toán mới chưa biết cách hạch toán khi hàng về trước, hóa đơn về sau như thế nào cho hợp lý. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau chi tiết, cụ thể. Các bạn kế toán viên

DMCA.com Protection Status