Trong bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu video hướng dẫn sử dụng phân hệ Cổ đông trên phần mềm Misa. Tự học kế toán Misa dễ dàng nhất. Hướng dẫn khai báo nhà đầu tư, khai báo nhóm cổ đông trên phần mềm kế toán Misa – Phân hệ cổ đông trong