Daotaoketoanhn.edu.vn gửi đến các bạn lịch khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại chi nhánh các tỉnh tháng 3-2017. Mời các bạn theo dõi 1. Lịch khai giảng khóa học kế toán tại Nam Định Thời gian: 8h00 ngày 05/03/2017 Địa chỉ: Đường Giải Phóng, TP Nam Định, Tỉnh