Công ty cổ phần tập đoàn Kế toán Hà Nội chi nhánh Thanh Xuân trân trọng thông báo về kế hoạch khai giảng lớp Kế toán dành cho các nhà Quản lý, cụ thể như sau: 1. Chương trình khóa học: – Khóa học: Kế toán dành cho nhà Quản lý – Số buổi học: