Tháng 3/2023 này Tập đoàn kế toán Hà Nội mở cơ sở đào tạo kế toán chính thức tại TP Thái Nguyên nhằm đáp ứng được nhu cầu học kế toán thực hành thực tế, học xong làm được kế toán ngay tại doanh nghiệp. Kế toán Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên chắc chắn