Kiểm toán BCTC

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kế toán Hà Nội giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán BCTC, phương pháp, quy trình kiểm toán BCTC I. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? 1. Khái niệm kiểm

Những doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán bctc

Trong bài viết này, Trung tâm Kế toán Hà Nội giới thiệu cho các bạn những doanh nghiệp bắt buộc phải kiếm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế, nhà nước để tránh bị phạt. Căn cứ pháp lý: ( Luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12; Nghị định 17/2012/NĐ – CP; Công văn

DMCA.com Protection Status