Trung tâm kế toán Hà Nội thông báo lịch khai giảng chính thức khóa kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại chi nhánh các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Biên Hòa – Đồng Nai ngày 18, 19/9/2016. Cụ thể như sau: Lịch khai giảng tại Bắc Giang Chi nhánh Bắc Giang