Lịch khai giảng tỉnh

Lịch khai giảng các tỉnh tháng 10-2016

Kế toán Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp học nghiệp vụ kế toán ngắn hạn tại cơ sở các tỉnh tháng 10-2016. Lịch khai giảng tháng 10 khóa học kế toán tổng hợp tại các tỉnh 1. Lịch khai giảng khóa học kế toán tổng hợp tại Vũng Tàu – Ngày khai giảng:

Thông báo lịch khai giảng chính thức các tỉnh ngày 18/9/2016

Trung tâm kế toán Hà Nội thông báo lịch khai giảng chính thức khóa kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại chi nhánh các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Biên Hòa – Đồng Nai ngày 18, 19/9/2016. Cụ thể như sau: Lịch khai giảng tại Bắc Giang Chi nhánh Bắc Giang

Lịch khai giảng kế toán chi nhánh các tỉnh tháng 8-2016

Trung tâm kế toán Hà Nội thông báo lịch khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành trên cả nước trong tháng 8-2016. Hiện nay trung tâm vẫn tiếp tục tuyển sinh các khóa học kế toán tổng hợp khai giảng tại các tỉnh dưới đây. Mời

Lịch KG khóa kế toán tổng hợp tại các tỉnh tháng 7-2016

Trung tâm kế toán tại TP Hồ Chí Minh gửi thông báo lịch dự kiến khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành trong tháng 7/2016 của Kế toán Hà Nội. Cụ thể như sau: Chú ý: Lịch trên chỉ là lịch dự kiến. Trung tâm kế

Lịch khai giảng dự kiến các tỉnh tháng 6-2016

Trung tâm kế toán Hà Nội thông báo lịch dự kiến khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành trong tháng 6/2016. Cụ thể như sau: Lịch khai giảng khóa học kế toán thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành 1. Chi nhánh Biên Hòa –

Lịch dự kiến khai giảng các tỉnh tháng 4/2016

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội thông báo lịch dự kiến khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành trong tháng 4/2016. Cụ thể như sau: Lịch khai giảng khóa học kế toán thực hành tại chi nhánh các tỉnh thành 1. Chi nhánh Nam

DMCA.com Protection Status