Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội mở cơ sở chính thức tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, kế toán viên, các đối tượng khác muốn học để làm kế toán doanh nghiệp xung quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng