Luật kế toán 2015

Luật kế toán mới nhất năm 2023 là luật nào?

Hỏi: Cho tôi hỏi Luật Kế toán mới nhất 2023 là luật nào? Những văn bản nào hướng dẫn Luật Kế toán mới nhất? Luật Kế toán đã bị sửa đổi bao nhiêu lần? Trả lời: Luật Kế toán mới nhất 2023 là luật nào? Ngày 20/11/2015, Quốc hội ban hành Luật số 88/2015/QH13 (gọi

Luật Kế toán năm 2015, luật số 88/2015/QH13

Luật kế toán 2015 được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán; … Luật kế toán 2015 Ngày 20/11/2015, Quốc hội

DMCA.com Protection Status