Kế toán Hà Nội giới thiệu một số điểm mới của luật kế toán 88/2015/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2017. Mời các bạn bạn theo dõi cập nhật cho đúng! Ngày 20/11/2015, Quôc hội đã thông qua Luật số 88/2015/QH13– Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế Luật kế toán