Như vậy kể từ ngày 17/6/2017 tất cả mã vùng điện thoại của các tỉnh ( trừ 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang) đã thay đổi. Vậy các doanh nghiệp cần phải làm gì khi mã vùng điện thoại thay đổi? Hãy cùng Kế toán Hà Nội tìm hiểu qua