Ngày 14/04/2023 vừa qua thay mặt chính phủ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiên thuê đất trong năm 2023. Chi tiết cụ thể như sau: Nghị định số 12/2023/NĐ-CP