Nghị định 44/2023/NĐ-CP

So sánh Nghị định 44/2023 và Nghị định 15/2022 về giảm thuế GTGT

Trong bài viết này Kế toán Hà Nội giúp bạn so sánh chính sách giảm thuế năm 2023 theo Nghị định 44 và chính sách giảm thuế năm 2022 theo Nghị định 15, Nghị quyết 43 So sánh Nghị định 44/2023 và Nghị định 15/2022 Điểm giống nhau: Theo những nội dung trên, có thể nhận

Nghị định 44/2023/NĐ-CP giảm thuế giá trị gia tăng 2023

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội. Vậy nội dung cụ thể của Nghị định 44/2023/NĐ-CP là gì và có những điểm khác biệt gì so với Nghị định 15/2022 và Nghị quyết 43/2022

DMCA.com Protection Status