Nghiệp vụ kế toán

Cách tính giá trị nhập kho hàng hóa, NVL, CCDC…

Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn các phương pháp tính tính giá nhập kho hàng hóa, hàng nhập khẩu, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể (giá gốc): Giá nhập kho = Trị giá mua hàng hoá + chi phí mua hàng

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho là gì? Kế toán Hà Nội hướng dẫn tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau: phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước. Việc những loại hàng hóa giống nhau nhưng được mua với những mức giá

Phó giám đốc có được ký trực tiếp lên hóa đơn chứng từ

Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc của các bạn kế toán về việc khi Giám đốc công ty đi vắng thì Phó giám đốc có được ký và đóng dấu trên hóa đơn, chứng từ như giám đốc được không? Kế toán Hà Nội xin trả lời thắc mắc của các bạn như sau:

DMCA.com Protection Status