Nghiệp vụ thuế

Thủ tục về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Các doanh nghiệp mới thành lập đa phần chưa nắm bắt hết các quy định liên quan đến pháp luật, thuế, hay gặp phải các sai sót. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này, Công ty đào tạo kế toán Hà Nội xin chia sẻ một số quy định về thuế đối với các doanh

Danh sách 267 ngành nghề kinh doanh mới nhất 2017

Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2014, thì chỉ còn 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đã giảm bớt 119 ngành, nghề). Khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

DMCA.com Protection Status