Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn học viên khái niệm giá thành sản xuất sản phẩm là gì? Và kế toán giá thành có nhiệm vụ gì? Mời các bạn theo dõi: Trong bất kể thời kỳ nào? lĩnh vực hoạt động nào? mục tiêu hàng đầu của các doanh